SALA BECKETT / OBRADOR

INFORMACIÓ GENERAL / HISTÒRIA

WWW.SALABECKETT.CAT

DISTRICTE

SANT MARTÍ

ADREÇA

PERE IV, 228-232

DATA DE CREACIÓ

1989

PROPIETAT

Fundació privada

ACCESSIBILITAT. TRANSPORT PÚBLICMetro: L4 (Poblenou), L1 (Glòries)

Tram: T4

Autobús: 192, 42, B20, B25 
Nit bus: N8, N11

ESPAI

1.000m2
Aules
Espais d’assaig

USOS ARTÍSTICS

Dramatúrgia

Arts escèniques

FUNCIONS

Formació

Creació

Producció
Exhibició

Promoció

ACTIVITATS

  • Formació i experimentació teatral. Cursos de diferents nivells, del més bàsic a l’especialitzat, tallers, laboratoris de creació, tutories personalitzades, lectures i presentacions de treballs en procés, trobades d’autors i creadors d’altres disciplines, residències internacionals de creació, etc. Els cursos i tallers són impartits i dirigits per professorat de reconegut prestigi i de procedències nacionals diverses.
  • Producció i exhibició d’espectacles. Una programació regular de teatre contemporani, amb espectacles de mitjà i petit format, adreçats a diferents tipus de públic (també el públic jove), que inclou produccions pròpies, coproduccions amb altres centres i companyies, i espectacles convidats, procedents de dins i fora del nostre país; es presta especial atenció al teatre de text, però sense menystenir la importància de la interdisciplinarietat en el llenguatge teatral.
  • Difusió internacional de l’autoria contemporània. Programes especials de promoció internacional dels autors en actiu i les seves obres, amb servei de traducció de textos teatrals a diverses llengües, difusió en línia de les obres traduïdes, organització d’intercanvis, trobades, congressos i aparadors internacionals de dramatúrgia de diferents tipus, edició i publicació de textos de nova creació, edició digital de la revista Pausa, etc. Tot això en coordinació amb centres, entitats, instituts i companyies d’arreu del món dedicades al teatre contemporani.
  • Activitats divulgatives i formació de públic. Programes i activitats puntuals de divulgació per apropar els espectadors no especialitzats a la creació contemporània: cursets, conferències, xerrades, tertúlies, presència als assaigs, etc. Serveis de comunicació (dossiers, programes de mà, web, etc.) amb informació àmplia i ben contrastada sobre els espectacles, les activitats, els cursos i els artistes programats. Eines Programació regular Residències de creació
Lloguers
Cursos, tallers i seminaris Lectures dramatitzades, xerrades i trobades

IMPULSORS

Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia 

SALA BECKETT/OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

La Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia és un espai de creació, formació i experimentació teatral, dedicat especialment a la promoció de la dramatúrgia contemporània, i és un punt de trobada de dramaturgs amb altres creadors escènics, artistes d’altres disciplines i públic en general. A la Sala Beckett i al seu Obrador, s’hi duen a terme tota mena d’activitats que van des de programes de formació i experimentació teatral més o menys especialitzats, fins a la producció i programació regular d’espectacles, passant per cursos divulgatius, tallers o trobades professionals de caràcter internacional, edició i lectura de textos de creació, confecció de materials teòrics, o traducció i promoció internacional de textos i autors, espectacles i obres, parant sempre una atenció especial a les noves formes de l’escriptura dramàtica. Fundada l’any 1989 pel dramaturg José Sanchis Sinisterra i, des de l’any 1997 sota la direcció de Toni Casares, la Sala Beckett s’ha convertit amb el temps en un dels espais emblemàtics de la nova dramatúrgia catalana; una autèntica fàbrica de nous autors de teatre i un aparador de les noves escriptures teatrals procedents d’arreu del món. L’equilibri permanent entre les activitats de formació i laboratori amb les de producció i exhibició d’espectacles professionals, fan de la Sala Beckett i del seu Obrador un lloc particular, a mig camí entre l’escola artística, el centre cultural i el teatre de cartellera. Una fàbrica de creació teatral contemporània amb una mirada atenta sobre el text dramàtic i la seva permanent actualització.

OBJECTIUS

  • Promoure, a Catalunya i a la resta del món, la dramatúrgia contemporània, i estimular la seva evolució permanent com a llenguatge de creació artística, incidint en el seu caràcter d’eina cultural útil i indispensable per a les societats del nostre temps.
  • Dotar la dramatúrgia catalana contemporània, especialment la que es coneix com a dramatúrgia textual, i els autors de teatre en general, d’un espai específic propi, identificatiu i reconeixible per a tothom: una Casa dels autors teatrals.
  • Contribuir a consolidar Barcelona com una de les ciutats motor de la dramatúrgia contemporània europea i mundial.

HISTÒRIA

La Cooperativa popular de consum Pau i Justícia  va ser constituïda legalment l’any 1905, tot i que el seu origen es remunta al 1895. Va passar per diverses seus fins que l’any 1922 va construir l’edifici que avui coneixem (al Carrer Batista cantonada amb Pere IV). Aquest va ser ampliat l’any 1935 i reformat el 1964. Apart de la botiga i els tallers per a la manipulació de productes d’alimentació, la Cooperativa comptava amb una escola, un cafè, un teatre, despatxos i sales de reunions. La Cooperativa va jugar un important paper socioeconòmic: garantia queviures a preus assequibles, donava subsidis d’invalidesa i fins i tot va construir pisos de lloguer social. La Cooperativa Pau i Justícia, que va estar en funcionament fins als primers anys 80 del segle XX, va arribar a tenir 1.250 socis, treballadors de Poblenou que van fer d’aquest espai el centre de la seva vida social i cultural.

PROJECTE ARQUITECTÒNIC

Flores i Prats Arquitectes