QUÈ ÉS

 

 

 

QUÈ ÉS EL PROGRAMA FÀBRIQUES DE CREACIÓ?

El programa Fàbriques de Creació es basa en la transformació d’espais en desús per transformar-los en nous espais generadors de cultura i innovació. D’aquesta manera es situa la creativitat, el coneixement i la innovació a una posició central del discurs de la política de la ciutat.

El projecte, promogut per l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, respon a una reivindicació històrica per part d’artistes i col·lectius de disposar d’espais ben condicionats per a la creació i la investigació artística.

Les fàbriques de creació neixen, doncs, com a espais idonis per a la innovació i la producció cultural. L'objectiu final passa per situar la cultura com a eix estratègic de Barcelona i de desenvolupament dels aspectes econòmics, socials i urbans de la ciutat, a més d’ajudar a potenciar la creativitat dels seus habitants. En aquest sentit, cal entendre la creativitat en la seva màxima amplitud: la que comprèn tant el desenvolupament de les aptituds artístiques com l’intercanvi intel·lectual, el foment del pensament crític, la investigació, les propostes de caràcter eminentment lúdic...

A més, les Fàbriques de Creació també han d’oferir les oportunitats per a que els creadors més joves puguin dur a terme els primers passos per al desenvolupament de la seves aptituds i la seva posterior professionalització.

QUI HI PARTICIPA

Es tracta d'una xarxa viva d’equipaments de titularitat municipal i, per tant, oberta a la integració de nous espais, i que, actualment, s’estructura de la següent manera:

• Espais amb una trajectòria consolidada per part de col·lectius artístics de la ciutat. La seva inclusió respon a la voluntat de donar suport a iniciatives que des de fa anys desenvolupen una tasca d’ajuda i promoció als creadors. És el cas de l'Ateneu Popular 9 Barris, Hangar o la Nau Ivanow.

• Nousequipaments gestionats per agents i institucions representatius de diferents àmbits artístics : La Central del Circ, Graner, La Seca i La Escocesa, per exemple.

• Una fàbrica de gestió 100% municipal, la Fabra i Coats, que està cridada a ser un node central d’aquest projecte.

COM ES DEFINEIXEN

Fàbriques de Creació de Barcelona és un programa integrador, que genera efectes multiplicadors i busca complicitats; un nou model de gestió que defuig de la tendència habitual de les administracions a crear xarxes uniformes i de gestió estàndard. En aquest cas, s'aposta per una col·laboració directa amb els diferents col·lectius que gestionen els equipaments i que són els que realment estructuren, donen forma i fan créixer el projecte.

Per dur a terme aquesta col·laboració, l’ Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona ha establert en cada cas convenis específics per a la gestió d’aquest equipaments i que responen a les particularitats dels centres, les disciplines que s'hi desenvolupen i els col·lectius que hi treballen.

Tot això ha estat possible després d'un procés de disseny i condicionament d'aquests espais: en total, més de 30.000 metres quadrats destinats íntegrament al suport a la creació i producció artística i cultural.

EIXOS DEL PROJECTE

El projecte es pot explicar a partir de cinc eixos, que configuren la seva identitat conceptual i formen part d’una mateixa estratègia, sense que cap d'ells pugui entendre's de forma aïllada.

• Qualitat. El projecte té la voluntat d'assolir de la màxima qualitat possible en els treballs que es desenvolupen a les Fàbriques, així com garantir el rigor i la professionalitat de tots els implicats.

• Integració en les xarxes professionals. Les fàbriques han de ser agents d’enllaç amb altres xarxes professionals (educatives, socials, empresarials, acadèmiques), afavorint d'aquesta manera el desenvolupament de noves iniciatives.

• Multidisciplinaritat. El disseny mateix del projecte convida de forma implícita a la multiplicitat de llenguatges, disciplines i aproximacions, aportant una mirada oberta i la flexibilitat necessària per afavorir la creativitat.

• Internacionalització. Les fàbriques només seran motor de desenvolupament local si propulsen projectes en els circuits internacionals, que fomentin el posicionament i projecció d’una determinada identitat, visió i segell propi.

• Hibridació en la gestió públic/privat. La sostenibilitat del projecte passa necessàriament per la gestió híbrida i la complicitat entre el sector públic i el privat, on cadascú assumeixi els seus respectius rols.

Una aposta decidida per a que la creativitat, la innovació i la cultura enriqueixin la ciutat, contribueixin de forma decisiva a cohesionar-la i projectar-la en dos direccions: cap a l'exterior i cap al futur.