HANGAR

INFORMACIÓ GENERAL / HISTÒRIA

 

WWW.HANGAR.ORG

DISTRICTE

SANT MARTÍ

ADREÇA

EMILIA CORANTY, 8-16 CP 08018 (RECINTE CAN RICART)

DATA DE CREACIÓ

1997

ACCESSIBILITAT. TRANSPORT PÚBLIC

METRO: LÍNEA 4 (Poble Nou) LÍNEA 2 (Bac de Roda)
AUTOBUSOS: 7, 40, 42, B25, N8 I N11
TRAMVIA: T4 I T5

ESPAI

Plató - 100 m2

Sala Polivalent - 200 m2

Tallers - 540 m2

Aula - 50 m2

Taller construcció - 50m2Nau2

Plató Ricson - 225 m2

Altell- 50m2Nau3

Laboratori interacció- 75m2

Laboratori imatge - 75m2

Espai co-working -70m2

Oficines- 150m2Residència de artistes (amb 4 habitacions dobles)

Planta baixa- 80m2
Planta alta- 63m2

Total – 2.600 m2

USOS ARTÍSTICS

Arts plàstiques
Arts visuals
Art sonor

Art multimèdia

Noves tecnologies

FUNCIONS

Recerca

Residències
Formació contínua
Assessorament
Producció

Beques

ACTIVITATS

 • Serveis a la producció. Hangar ofereix assessories, coproduccions i produccions integrals de projectes per a artistes.


 • Tallers. Hangar disposa de tallers per a artistes residents als quals s’accedeix mitjançant convocatòria oberta.


 • Lloguer d’espais i material. Hangar facilita el lloguer d’equips professionals d’àudio, vídeo i fotografia, i també ofereix lloguer dels diferents espais.


 • Programes de beques nacionals i internacionals. Hangar manté convenis amb altres institucions nacionals i internacionals per realitzar beques de producció i investigació.


 • Arxiu_Dossiers. Hangar disposa d’un arxiu d’artistes contemporanis amb l’objectiu de promoure i difondre la seva obra

.
 • Cotreball. Hangar disposa d’una zona de cotreball destinada a donar suport a professionals freelance i projectes culturals independents
.


 

A més, Hangar organitza i promou trobades periòdiques com: • Dijous oberts. Cada dijous, a partir de les 17 h, Hangar obre les portes a les persones interessades a accedir als col·lectius en residència i als labs per aprendre i intercanviar coneixements sobre les tecnologies que fan servir en els seus projectes, i també rebre assistència gratuïta.


 • Paratext. Un cop al mes els artistes residents organitzen aquesta trobada oberta en què presenten projectes o part dels seus treballs a fi de fomentar la interacció amb el públic general.


 • Formació. Hangar ofereix cursos i seminaris que tenen per objectiu la formació i la capacitació professional dels artistes.


 • Hangar sonor. Hangar acull i col·labora amb activitats relacionades amb la música i el so des d’un vessant experimental, articulant un projecte comú entre els col·lectius vinculats a Hangar.


 • Aterratges. Hangar col·labora i acull al seu espai activitats d’artistes, organitzacions, associacions, col·lectius i projectes artístics i culturals externs.

EINES

Residències
Lloguers de espais i material audiovisual

Programa de formació

Projectes de recerca

Assessorament i desenvolupament integral de projectes

Espai de co-working

IMPULSORS

AJUNTAMENT DE BARCELONA I ASSOCIACIÓ D’ARTISTES VISUALS DE CATALUNYA (AAVC)

 

HANGAR

Hangar és un centre obert per a la recerca i la producció artística que dóna suport a creadors, artistes i col·lectius. El centre ofereix un context i uns serveis que possibiliten la recerca i el desenvolupament de les produccions artístiques de forma parcial o integral, i acompanya els seus resultats mitjançant la seva inclusió en diverses xarxes i plataformes o la detecció de les possibilitats de l’ancoratge dels projectes en altres sectors.

OBJECTIUS

 • Fomentar la capacitació professional dels artistes i col·lectius i obrir espais per a l'intercanvi professional d'experiències i de coneixement pràctic i teòric al voltant de la producció i la recerca artístiques.
 • Promoure la recerca artística a Hangar i situar-lo entre els centres nacionals i internacionals dedicats a la investigació artística.
 • Fomentar l'excel·lència en tot el procés de la producció artística feta a Hangar.
 • Respondre a les demandes més emergents de la pràctica artística i cultural, ja que Hangar és un espai que es declara obert a totes les pràctiques i formes de la producció cultural contemporània.
 • Desenvolupar un context adequat per a la transmissió sectorial i intersectorial del coneixement creat des de la pràctica artística per promoure el coneixement sobre els processos de recerca artística.
 • Promoure activament el coneixement d'Hangar, dels seus serveis i de les seves activitats en l’àmbit nacional o internacional.
 • Fomentar les aliances d’Hangar amb projectes, entitats i organitzacions que comparteixen objectius i formes de treballar, seguint els principi de complementarietat i de col·laboració.
 • Promoure activament nous programes de suport a la difusió del la producció dels artistes i col·lectius residents a Hangar.
 • Optimitzar els serveis per atendre millor a les necessitats dels creadors i a les noves pràctiques artístiques.
 • Assolir l'equilibri pressupostari mitjançant la reducció de la despesa i la diversificació i ampliació de les actuals fonts de finançament privades per pal·liar la davallada del finançament públic en una situació global de canvi de paradigmes.

HISTÓRIA

Hangar és un centre de producció i investigació artístiques fundat el 1997 i situat dins del recinte industrial de Can Ricart del barri del Poblenou. La construcció del complex de l’empresa tèxtil dels Ricart al Poblenou data de 1853. Els arquitectes Josep Oriol i Bernadet i Josep Fontserè i Mestres, el seu successor, modularen els espais per atendre les necessitats funcionals del recinte i crear una mena de microsistema urbà. Can Ricart fou el primer gran vapor del Poblenou i era part d’un empori industrial innovador. De fet, aquest conjunt fabril ha estat un focus d’innovació en les tres fases per les quals ha passat el recinte: la primera, com a complex tèxtil; la segona, des del principi del segle XX, com a parc industrial d’empreses que entrecreuaven la seva activitat tot creant un microdistricte industrial; i la tercera, en temps recents, com a focus de relació entre activitats industrials i activitats del sector artístic i de l’economia creativa.

PROJECTE ARQUITECTÓNIC

Yaiza Alonso i Arantxa Manrique